Meny Stäng

Parans Kristallhealing

Parans Kristallhealingen är en session på 45 minuter som sedan jobbar aktivt i tre dagar genom att jag innan och under sessionen programmerar en unik kristallgrid för just dig som innehåller samma frekvenser som hela din healingsändning och fortsätter sända healing till dig i tre dygn efter genomförd session.

Genom denna kraftfulla och transformerande session får du ta del av följande:

Balansering och jordning

Jag renar och balanserar dina chakran samt hjälper dig att bli ordentligt grundad och förankrad ner till den kristallina energin i Moder Jord.

Läkning av ditt inre barn

Parans Kristallhealingens frekvenser talar till det inre barnet hos varje själ och går in och läker det lilla barnet inom dig. Det inre barnet påverkar vår balans i rotchakrat, sakralchakrat, solarplexus och hjärtchakrat och healingen hjälper ditt inre barn att få läkning och balans för att kunna sammansmälta med hela din vuxna identitet så du som individ kan stå i balans i din kraft och fatta dina rätta beslut utifrån din själs intelligens. Genom healingen ges villkorslös kärlek, omtanke, omsorg och trygghet till det inre barnets själsdel och läker sår och trauma. Du får hjälp att hämta tillbaka, läka och stärka de själsdelar som du är redo att hämta tillbaka.

Karmarensning

Under healingen hjälper jag dig att transformera energiminnen och frigöra dig från de karma som skapar hinder på din livsväg, alla de känslor och energirester från denna och tidigare inkarnationer som blockerar dig i dina chakran idag och som du nu är redo att släppa taget om.
Vi bär alla på karman från nuvarande liv och tidigare inkarnationer och vi ärver även karma genom blodslinjen och dessa skapar lätt blockeringar inom dig som hindrar dig på din väg. För att din själ ska kunna växa och utvecklas så som det är menat i din nuvarande inkarnation behöver du lösa upp de karman som kommit upp till medvetandet och som du är redo att släppa taget om.
Healingen hjälper dig lösa upp dina personliga karman, karma från tidigare liv och karma i blodslinjen så långt tillbaka i ditt själsursprung som det är möjligt för dig just nu och möjliggör för dig att återhämta förlorade själsaspekter.

Aktivering av Kropp Själ Ande

Genom aktivering av din Kropp Själ Ande jobbar vi oss igenom, skalar av, läker och stärker dina olika lager. Från kroppen, via själen och slutligen till ditt högre medvetande.

Aktiveringen ger dig ett högre medvetande och en starkare kontakt med andra dimensioner. Genom aktivering av Kropp Själ Ande kopplar vi ihop hjärtats och själens intelligens med den fysiska kroppen. Genom denna aktivering hjälper jag dig öppna upp ett bättre flöde i dina kanaler igen vilket skapar en djupare kontakt med din själ, höjer din frekvens och du blir mer förankrad i ditt Gudomliga jag, din själsessens.

Aktivering av din fysiska kropp – Genom att aktivera din fysiska kropp hjälper jag din kropp att komma i samklang och harmoni med din själ. Att få kropp och själ i samklang är första steget mot välbefinnande och hälsa. När en balans uppnås mellan kroppens frekvens och själens frekvens uppstår en möjlighet för kroppen att läka de obalanser den bär på. Det är också ett nödvändigt första steg för att sedan kunna jobba med själens renaste essens och läka på själsnivå.

Själsaktivering – Här sker en rening och balansering på själsnivå och återställer felaktiga programmeringar och initieringar till själens ursprungliga plan, den rena själsessensen. Genom att ta bort själsblockeringar och återställa till själens ursprung så är det lättare att hitta sitt livssyfte, följa sin livsplan och stiga i frekvens genom att man kopplar på ett högre medvetande.

Aktivering av Anden – Genom denna aktivering ökar din kontakt och koppling till andra dimensioner och din egen helande kraft blir starkare. Du får hjälp att kopplas upp mot högre dimensioners frekvenser vilket skapar en kraftfull frekvenshöjning inom dig som stärker dig och din helande kraft i den pågående uppstigningen.

Stärk din manifesteringskraft för att öppna vägen till ditt själsliga syfte

Du får hjälp att rensa energimässiga blockeringar och hinder du bär inom dig. Det hjälper dig att öppna upp din förmåga att lättare kunna dra till dig det du önskar och banar väg för att du lättare ska kunna manifestera dina önskningar.

Allmän information om healingen

Healingsessionen tar 45 minuter och sker på distans och du tar emot healingen i lugn och ro i din hemmamiljö. Var gärna i stillhet en liten stund innan healingen samt en stund efter genomförd session. Healingen fortsätter sedan att arbeta aktivt i dig i tre dygn genom den kristallgrid som är programmerad och aktiverad unikt för dig.

Efter healingen skickar jag ett meddelande med en liten återkoppling.

VAR VÄNLIG LÄS HÄR för friskrivning och viktig information inför varje healingsession

45 minuter – Pris 955 kr