Meny Stäng

Själstavlor

En av de livsuppgifter jag har fått till mig är att måla själstavlor som hjälper Dig som lightworker att läka och hela genom den healing och de frekvenser som målas in i de själstavlor jag skapar. De riktar sig till lightworkers på alla nivåer, både till Dig som har vaknat och till Dig som håller på att vakna. Det är många som skapar olika former av själstavlor och alla behövs då vi alla är unika och jobbar på olika nivåer och med olika frekvenser. Lyssna noga till Din själ som kommer att vägleda dig om Du dras till mina själstavlor och frekvenser och är en av dem som mina själstavlor är menade för.

Hur jag skapar mina själstavlor
Jag målar helt uppkopplad till universums högsta innersta ljuskälla och låter de helande frekvenser som var och en behöver strömma ner genom min kanal till själstavlan. För att på så sätt bilda en unik bild i unika frekvenser som är helt riktade till Dig som beställt själstavlan. Det är helt unika färger och material till varje själstavla. Det är ej något jag styr över utan jag är guidad genom hela processen av det team jag har till min hjälp. Själstavlan målas på uppspänd canvasduk 20×20 cm.

Varje själstavla bygger på mycket starka symboler som jag får till mig när jag målar. De symboler jag får till mig kommer från Vintergatan och är ett helande språk som utövas där i form av tecken och symboler. Dessa är unika för var och en i sin sammansättning och är kopplade till själens intelligens.

De jordande och mycket höga frekvenserna gör att de tillsammans förstärker och öppnar Din egen starka inbyggda intuition och inre GPS som gör att Du får mycket lättare att vägleda dig själv än tidigare.

Vad gör själstavlan för Dig?
Det är både stark jordning och mycket höga frekvenser samtidigt i dessa tavlor vilket gör att det hjälper Dig att bli mer balanserad så att Du tydligare kan få till Dig Din egen vägledning och följa Din inre GPS.

Det är en stor läkning i dessa själstavlor som sker över tid i en optimal takt för Dig för att nå det helande som Din själ behöver just nu i sitt själsliga växande. Det kan upplevas starkt eller subtilt att ta emot de frekvenser som själstavlan sänder ut till Din själ. Det är ej någon annan som kan ta emot dessa frekvenser utan frekvenserna kan endast gå till Dig som själstavlan avser att läka. Andra ser bara en tavla helt enkelt. Varje själstavla jobbar så länge som Din själ behöver de frekvenser som själstavlan sänder ut. Man kan se det som en healingsändning som jobbar över en längre tid

Varje själstavla arbetar aktivt i minst 6-8 månader och Du kommer själv att känna när energin börjar avta. Du ska ej göra dig av med tavlan, den kommer att fortsätta arbeta för Din själs högsta bästa, men bara inte lika effektivt längre. När läkningen är färdig kan det vara så att det är nya sår som kommit upp till ytan som Din själ är redo att läka. Då kan Du beställa en ny själstavla som då kommer att innehålla helt nya frekvenser som är unikt anpassade till där Din själ befinner sig vid det tillfället och den läkning som då behöver ske.

Dessa själstavlor kan ses som ett komplement till en vanlig healingsession med NEASANA Parans Crystal Frequency Healing™. Själstavlans frekvenser och healingens frekvenser förstärker varandra eftersom all healing genom mig sker i samma frekvenser. En healingsession jobbar mer kraftfullt på kort tid medan själstavlan fortsätter att jobba över längre tid med själslig läkning. Det är därför en utmärkt kombination att boka en healingsession och en själstavla som ett paket för att få en mycket fin möjlighet för själslig läkning. Själstavlan kommer att innehålla frekvenser som fortsätter läkningen efter healingsessionen. Det är en stor läkning i dessa själstavlor och de kan täcka in mer än en healingsändning kan göra då de jobbar långsiktigt.

De frekvenser som förmedlas genom min kanal är ej något jag kan styra över när jag skapar själstavlorna. Jag kan därför ej garantera eller utlova någon specifik läkning eller helande. Det är, precis som vid en vanlig healingsession, alltid de frekvenser som Din själ behöver just då i den läkningsprocessen som Din själ befinner sig i som flödar in i bilden och vidare till Dig. Det är mitt healingteam tillsammans med Ditt healingteam som styr över de frekvenser som förmedlas med hjälp av universums intelligens som styr i all själslig utveckling. En helt gudomlig plan finns för var och en av oss alla själar.

Beställa en själstavla
Det sker en bokning av Din själstavla genom att Du kontaktar mig via mail. Därefter kommer jag via mail att be dig förtydliga vad du önskar att få hjälp att läka. På så sätt är Du själv med och sätter Din intention och önskan in i själstavlan. Det är viktigt att Du fokuserar på Din själsliga läkning som även kan ta sig uttryck i den fysiska kroppen.
OBS – Jag följer etiska riktlinjer och ber Dig läsa igenom sidan om ansvarsfriskrivning före Du bokar.

Betalning och leveranstid
Det kommer därefter att skickas en faktura till Dig. Och eftersom bokningen är bindande kommer jag att påbörja Din själstavla först efter genomförd betalning. Tiden för att skapa en själstavla kan variera beroende på antalet själstavlor som väntar på att skapas men även på hur lång tid varje själstavla tar från början till slut. Väntetiden kan därför variera från gång till gång.

Pris för en själstavla
Priset för en själstavla är 633 (inkl moms och frakt)
Paketpris för healingsession och själstavla är 1188 (inkl moms och frakt)