Meny Stäng

NEASANA Parans Crystal Frequency Healing ™

NEASANA Parans Crystal Frequency Healing ™ är en mycket kraftfull unik healing som är direkt nedkanaliserad av mig Jensita och som jag har arbetat fram och vidareutvecklat under flera års tid tillsammans med mitt healingteam.

Denna healing är en mycket stark healing som riktar sig till Dig som är en lightworker som redan har vaknat eller som håller på att vakna och känner att Ditt själsliga kall pockar på och drar i Dig. Den är ej för Dig som aldrig tagit emot healing förut då den är mycket stark i sina frekvenser.

Denna healing förmedlar jag i samarbete med Änglar och olika galaktiska civilisationer och mästarenergier och med stark hjälp av de stjärnljusfrekvenser som jag är kopplad till. Jag förmedlar frekvenser från Änglarna, Jesus Kristus, Atlantis och Lemurien som tillsammans med övriga mästarenergier och galaktiska energier bildar en unikt sammansatt healing i det högsta renaste ljuset.

Vad gör healingen för Dig
Denna unika healing hjälper Dig att hela och läka sår och karma på djupet hela vägen till Din själs ursprung så långt som det är möjligt. Den löser upp blockeringar och trauman på själsligt plan som hindrar Dig att helt och fullt stå i Ditt ljus och i Din fulla potential som lightworker. Det sker samtidigt en förlåtelseprocess automatiskt där du ger och får förlåtelse kopplat till de karma du läker. Förlåtelseprocessen är en mycket viktig del för att läkas och helas.

Healingen tar bort de blockeringar som hindrar Dig från att leva Ditt liv i sanning och leva Ditt kall och genomföra de livsuppdrag som Du har tagit på Dig. Healingen jobbar på djupet på DNA-nivå och på cellnivå för att befria Dig från gamla felprogrammeringar hela vägen till Din själs ursprung så att Din själs blueprint kan återställas i sin högsta bästa renaste form så som den är skapad.

Healingen jobbar i tre dygn från det att Du tar emot den. Den kan kännas och upplevas både subtilt och mycket starkt då det beror på i vilket lager i aurakroppen som healingen jobbar på. Det är helt individuellt och kan variera från gång till gång beroende på vad Du behöver läka vid det tillfälle som healingen sker.

Alla människor består av många lager där vi endast kan läka lite i taget, så healingen kan endast läka de lager som är uppe på ytan och som Din själ är redo att läka. Det är ej jag som styr vart healingen går utan det är mitt healingteam tillsammans med Ditt healingteam som styr var läkning ska ske för Dig vid det aktuella healingtillfället. Det är Universums intelligens som styr i Din själsliga läkning och som säkerställer att det blir helt, fullt och totalt rätt frekvenser varje gång som ger den högsta bästa läkningen för Dig och Din själ när du tar emot healingen.

Genom healingen ges Du möjlighet till en mycket stark och djup själslig transformation och läkning. Healingen består av många delar där Du får läkning mångdimensionellt och på ett fysiskt, psykiskt, andligt, jordiskt och känslomässigt plan i dåtid, nutid och framtid. Healingen består bla av karmaläkning, läkning av Ditt inre barn, djup balansering av Dina chakran samt jordning och förankring ner till Moder Jords centrum och hjärta. Du får även hjälp att aktivera och balansera Din Kropp, Själ och Ande för att öppna upp vägen till ett högre medvetande och Din manifesteringskraft stärks för att öppna vägen till Ditt själsliga syfte och kall som lightworker här på jorden.

Efter healingen – vad kan Du förvänta Dig?
Att ta emot healing är unikt för var och en. Denna healing kan kännas och upplevas subtilt för någon och mycket starkt för någon annan då det beror på i vilket lager i aurakroppen som den jobbar på och hur känslig Du är för att känna energier. Det är helt individuellt och kan variera från gång till gång beroende på vad Du behöver läka vid det tillfälle som healingen sker. Det är ej något Du behöver fundera på utan Du får alltid de högsta bästa rätta frekvenserna som Din själ behöver varje gång.
Du kan eventuellt uppleva vissa utrensningssymptom efter healingen så som huvudvärk, trötthet, förändrad mage osv, då Din kropp genom healingen gör sig av med obalanser och städar ut energimässigt skräp som den burit på. Detta är övergående och avtar efterhand. Du kan även bli jättepigg och fylld av en plötslig kraft och energi. Återigen, det beror helt på vad och hur mycket Du läker vid det aktuella tillfället.

Allmän information om healingen
Healingsessionen är 45 minuter. Healingen anpassas till vad just Du behöver läka vid det aktuella healingtillfället och jobbar sedan aktivt utifrån Din själs behov i tre dygn från det att Du tar emot den och därefter avtagande så länge och så mycket som just Du behöver.
Healingen sker på distans och jag rekommenderar Dig att sitta eller ligga ner under tiden som Du tar emot healingen för bästa effekt och drick gärna ett glas vatten efter sessionen.

Pris för NEASANA Parans Crystal Frequency Healing
1 session, 45 minuter, 855 kr (inkl moms)
3 sessioner (1 gg/vecka i 3 veckor) – 2265 kr (755 kr per session)